Kozara bungalovi Biciklizam

Smještajni kapaciteti:

Uskoro, svi smještajni kapaciteti sa Bike frendliy certifikatom

Gastro ponuda Biciklizam

Gastro ponuda:

Uskoro, svi restorani, i seoska domaćinstva, sa bike frendly certifikatom

Karte i mape ruta u elektronskoj formi Biciklizam

Turističke rute:

Uskoro, sve biciklističke rute mapirane i postavljana u gpx. formatu, kao i kompletna ponuda pojedinačnih sadržaja i turističkih paketa ! ! !

Sportska kolekcija

Sportska kolekcija u ponudi pod nazivom “Kozara Prijedor”

Kupovinom bilo kojeg od artikala, pomažete radu  BK Kozara Prijedor

Veličine se nalaze na posebnoj fotografiji koja je skroz na kraju galerije

Za narudžbe nas možete konktaktirati telefonom ili putem e mail-a